Ağız Yarası, Oral Aft

0 30 Kasım 2014

Aftın oluş nedenini belirlemek için çeşitli araştırma yapılmıştır. Ancak aftın oluşumunu hızlandırıcı ve seyrini kötüleştirici birçok faktör faktör saptanmasına karşın oluş nedeni tam olarak belirlenememiştir.

0 30 Kasım 2014

İçi su toplamış küçük kabarcıklar (blisters) şeklinde başlar.
Nadiren ağız içerisinde olsalar da genellikle ağız dışında meydana gelirler.

0 30 Kasım 2014

Dişler düzgün temizlenmediğinde, üzerlerinde ve aralarında biriken yiyecek artıkları bakteriler üretirler.

0 30 Kasım 2014

İnsanlarda en büyük sorun ağız kokusudur. Hemen hemen her yerde yaygındır ve girdiğimiz ortamlarda sizi veya yanınızdakileri rahatsız edecek bir durumdur.