Diş Çürüğü Nedir Ve Nasıl Oluşur?

0 30 Kasım 2014

Klinik muayene, röntgen incelemesi ve pulpa vitalite testleri ile diş çürüğünün tanı ve
derecelendirilmesi yapılır.