Kök Kanalı Tedavi Yöntemleri

0 30 Kasım 2014

Diş pulpasının canlı olarak tedavi edilip korunması mümkün değilse, kök kanalındaki tüm pulpanın çıkarılarak; kanalın temizlenip, şekillendirilip, doldurulması istenir.