Diş Kaplaması Nedir?

0 28 Kasım 2014

Diş ana hatları ile iki kısımdan oluşur. Dişin gözüken kısmına KURON, gözükmeyen dişeti altında kalan kısmına ise KÖK diyoruz.

0 28 Kasım 2014

Kuron Nedir ? : Kırık veya aşırı çürük nedeniyle madde kaybına uğramış dişleri restore etme yöntemidir.Dişin üzeri dokuyla uyumlu bir malzemeyle kaplanarak tam bir diş formu sağlanır.