Kalıcı Dişler Hakkında Genel Bilgiler

Kalıcı Dişler Hakkında Genel Bilgiler
0 30 Kasım 2014

– Kesici dişler: Alt ve üst olmak üzere 8 adettir.
– Köpek dişleri: Alt ve üst olmak üzere 4 adettir.
– Küçük azı dişleri: Alt ve üst olmak üzere 8 adettir.
– Azı dişleri:Alt ve üst olmak üzere 8 adettir.

5 yaşına kadar olan çocuklarda ise 20 adet süt dişi bulunur.

6 aylıkken ilk olarak alt ön keser dişlerle başlayan sürme süreci 3 yaşında tamamlanır.

5 yaşına kadar çocukların tüm süt dişleri ağızda mevcuttur.

5 yaşından itibaren süt dişlerinin yerini daimi dişlere bıraktığı karma dişlenme süreci başlar ve bu süreç ortalama 13 yaşında tüm daimi dişlerin ağızda yerini bulmasa ile son bulur.

Diş Anatomisi

Diş, klinik olarak taç1 (kuron), boyun2 (kole, collum dentes) ve kök3(radix dentes) kısımlarından oluşur.

Taç kısım ağızda görünen ve mineyle kaplı bölümdür.

Kole yani diş boynu dişetiyle sarılı mine-sement birleşimidir.

Kök ise periodontal ligament tarafından kemiğe bağlandığı için çene kemiğinin içinde kalan kısımdır.

Mine, dentin, sement dişin sert tabakalarını oluştururken pulpa dişin yumuşak olan tek tabakasıdır. Mine dişin en dış tabakası olup şeffaflığını verir. Mine doğada elmastan sonraki en sert maddedir ve hidroksi apatitten oluşur.

Sement ise diş minesi gibi kök yüzeyini örten ince tabakadır. Sement ve minenin altındaki tabaka dentin tabakasıdır.

Dentin; pulpanın diş tabakalarında yoğun olarak bulunan ve diş pulpası (diş özünün) temel hücreleri kabul edilenOdontoblast’ların uzantılarının yoğunlukta olduğu yarı sert bir tabakadır. Dişe sarı-koyu rengini verir. Diş yaşlandıkça, dentin miktarı artar bu da dişlerin yaşlandıkça daha sarı görünmesine sebep olur.

Pulpa dişin iç kısmındaki boşlukta ise diş özü adı verilen damar ve sinirden zengin özelleşmiş bir bağ dokusu vardır. Pulpa dişin basınçları, ısı (termal) etkileri algılamasını, kanlanmasını sağlayan kısmıdır. Pulpa temelde bir bağ dokusudur, içinde yaşla ters orantılı olarak azalan Odontoblast, Fibroblast, kılcal damarlar, sinirler ve yaşla doğru orantılı olarak artan bağ dokusu barındırır.

Dişlerin ağrıya hassas olmasının en önemli nedeni pulpadaki sinirlerin vücuttaki en hızlı sinirler olmasıdır. Kapalı çürükler olarak tabir edilen diş çürüklerinde pulpada ödem oluşur, pulpa çevresinde ödemin akacağı veya şişlik oluşturacağı kadar alan olmadığı için sinirler basınçtan aşırı etkilenir ve en kötü ağrı olarak tabir edilen diş ağrısını oluşturur.

Diş ağrısının geceleri daha fazla hissedilmesinin sebebi vücudun biyolojik saati nedeniyle geceleyin dokulara kan akışının fazla olması ve bu nedenle de pulpadaki hiperemi ve ödemin artmasıdır.

Pulpadaki odontoblastlar dentin yapmakla görevlidir. Diş yaşlandıkça dentin miktarının artmasının sebebi odontoblastların hayat boyu süren dentin üretimidir.

Diş, çene kemiklerinin “alveol” kısımlarına “periodontal ligament” ile tutunur. Periodontal ligament, diş kökünü saran sementin alveol kemiğe tutunmasını sağlayan farklı yönde ve uzunlukta bir çok ligamentin ortak adıdır.

Periodontal ligament ve alveol kemik kaybı periodontitis olarak adlandırılır. Bu dişin sallanmasına (mobilite) sebep olan genelde ağrısız bir hastalıktır.

Dişeti (gingiva) çevresinde biriken gıda artıkları diş çevresindeki diş etinde önce gingivitis denen daha hafif bir enfeksiyona neden olur. Diş çevresi temizlenmedikçe olay ilerler ve dişetinin altında bulunan periodontal ligament ve hatta alveol kemiğe kadar ulaşır ve periodontitis meydana gelir. Periodontitis, genelde ağrısız olduğu için hasta tarafından önemsenmez ve bu nedenle çürüklerden daha tehlikeli bir diş kaybı nedenidir.

Periodonsiyumun temel olarak, ağızda bulunan mikroorganizmalara karşı bir bariyer oluşturur ve çiğneme esnasında dişe gelen basınçlara süspansiyon sağlayarak amortisör görevi görür.

Periodonsiyum, alveolar kemik, dişeti, sement ve periodontal ligamentten oluşur.

Dişler normalde çene kemiğine çakılı (ankiloz) vaziyette değildir. Nadiren ankiloze dişler ile karşılaşılabilir. Çene kemiği ile diş arasında bulunan aralığın yani periodontal aralık adı verilen boşluğun kalsifiye olması (kireçlenme, sertleşme) nedeniyle diş alveolüne ankiloza olur.

Günümüzde dahi dişlerin nasıl veya neden sürdükleri tam olarak açıklanamamaktadır. İnsan vücudunda sadece dişler yumuşak dokuyu yararak çıkan sert organlardır. Bunun haricinde tüm kalsifiye organlarımız yani kemiklerimiz yumuşak dokularla sarılıdır.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayın veya Formu Doldurun...


captcha