Peridontal Hastalıklar

0 28 November 2014

Periodontoloji, dişleri çevreleyen yumuşak (periodontal ligament, dişeti) ve sert dokuların (kemik, sement) yapısını, bu dokularda meydana gelen hastalıkları ve bu hastalıkların tedavisini inceleyen diş hekimliği dalıdır.

0 28 November 2014

Periodontal hastalık ile genel hastalıklar arasındaki kesin ilginin ne olduğu henüz tam manasiyle anlaşılamamıştır. Sistemik hastalıkların periodonsiyumun bazal metabolizması üzerine etki ederek onu hastalığa karşı daha elverişli hale getirdiği tahmin edilmektedir.