Pulpası Canlı Olan Dişte Kök Kanalı Tedavisi

Pulpası Canlı Olan Dişte Kök Kanalı Tedavisi
0 30 Kasım 2014

Pulpası canlı olan diş, dediğimizde aklımıza iki türlü canlı pulpa gelir:

Birincisi canlı ve sıhhatli; ikincisi, canlı ve iltihaplı pulpadır.

Çıkarılan pulpa canlı olduğu için, buna “vital extirpation” da denir.

Hastada eğer dişin canlı olduğu düşünülüyorsa ilk olarak direkt veya endirekt kuafaj yapılır. Diş ya geçici dolgu ile yada kalıcı dolgu ile doldurulur.

Ortalama 15 gün beklenir. Bu süre zarfında ağrı olmaz ise kanal tedavisi gerekmeyebilir. Eğer ağrı olursa bu durumda kök kanal tedavisi kaçınılmazdır.

Kuron yapılması amacıyla dişler kesilirken de bazen kök kanalı tedavisi gerekebilir:

Diş normal alveol dizisine uymaz ise veya vestibüle (yanak tarafına) veya palatinale (damak tarafına) doğru girmiş ise kaplama yaparken estetiğin sağlanabilmesi için kanal tedavisi yapılabilir.

Dişe şiddetli bir travma gelmiş ve diş dolgu yapılamayacak şekilde kırılmış ve pulpa dokusu açığa çıkmış ise kanal tedavisi gerekir.

Buraya kadar anlatılan durumlarda, pulpa canlıdır, fakat ağız ortamına açılınca, infekte olmuştur; henüz bir iltihap olayı başlamamıştır. Tedavi edilmezse, kısa sürede pulpada iltihap başlar.

Pulpitis seroza, pulpitis purulenta, pulpitis ülseroza ve pulpa polipi olan dişlerde, pulpa canlıdır ve değişik derecede iltihaplıdır.

Bazen pulpa iltihabı, henüz tüm pulpa nekroze olmadan, periapikal dokuyu etkileyerek orada akut reaksiyona neden olur ve akut apikal periodontitis teşekkül eder.

Bu nedenle akut apikal periodontitisli dişlerde de pulpa canlıdır.

Hepsini özetlersek:

-Direkt veya endirekt pulpa kuafajını takiben dişte şiddetli ağn oluyorsa

-Kuron yapmak için diş kesilirken pulpa odası açılmışsa,

-Dişin kuronu, bir dolgu yapılamayacak şekilde kınlmışsa,

-Pulpada bir iltihap başlamış fakat henüz pulpa tümüyle nekroz olmamışsa,

-Akut apikal periodontitisli dişlerde, “pulpası canlı olan dişte kök kanalı tedavisi” yöntemi uygulanır.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayın veya Formu Doldurun...


captcha