Kök Kanalı Tedavi Yöntemleri

0 30 November 2014

Diş pulpasının canlı olarak tedavi edilip korunması mümkün değilse, kök kanalındaki tüm pulpanın çıkarılarak; kanalın temizlenip, şekillendirilip, doldurulması istenir.

0 30 November 2014

Pulpası canlı olan diş, dediğimizde aklımıza iki türlü canlı pulpa gelir:
Birincisi canlı ve sıhhatli; ikincisi, canlı ve iltihaplı pulpadır.

0 30 November 2014

Diş pulpası tümüyle harabolmuş ve sinirleri tam dejere olmuşsa, vitalite kontrollarında hiçbir reaksiyon vennez; böyle pulpalara “nekroze pulpa” veya pulpa nekroz olmuş, denir.

0 30 November 2014

Kanal tedavisi fiyatları dişin kaç köklü olduğuna, (Dişin kökleri bir köklü, iki köklü, üç veya dört köklü olabilir), kök ucunda periapikal lezyon, kist yada enfeksiyon olup olmamasına, kanal tedavisi üzerinde yapılan dolgu veya kaplamanın özelliklerine göre fiyatları değişebilir.