Süt Dişlerinin Sürme Zamanları

0 30 Kasım 2014

İlk süren süt dişleri genellikle alt orta keser(ön dişler) dişleri olup 6-8aylarında sürmeleri beklenir.